Loading Mollen Co. page ...

سی ان سی منبت چوب

سی ان سی منبت چوب |سی ان سی منبتکاری چوب | سی ان سی منبتکاری چوب | سی ان سی منبت روی چوب

سی ان سی منبت چوب

MOLLEN قسمت مقالات مولنسی ان سی ← سی ان سی منبت چوب

امروزه جهت انجام انواع کار منبت کاری با پیچیده های بسیار بالا و همچنین حفظ کیفیت در مدت زمان مشخص...

امروزه جهت انجام انواع کار منبت کاری با پیچیده های بسیار بالا و همچنین حفظ کیفیت در مدت زمان مشخص از ماشین سی ان سی منبت چوب استفاده می شود که ماشین سی ان سی منبت چوب توانایی و قابلیت های بالایی دارد و مشتری با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند Art Cam می تواند هرانچه در ذهن دارد طراحی و بعد از دریافت G Code به کنترل سی ان سی فرمان دهد تا طرح بر روی چوب خام پیاده سازی شود و محصول نهایی شکل گیرد که این خود یکی از مزایای سی ان سی است


مطالب مرتبط :