فیلم اره تیزکن a105

فیلم دستگاه اره تیزکن a105

اره تیزکن a105

اره تیزکن NC الماسه مجهز به سیستم پی ال سی-بسیار دقیق توانایی تیز نمودن و چپ و راست زدن و داخل زنی الماس - فقط تنظیم از حالت تیزکاری به چپ و راست به صورت دستی می باشد- دارای کابین – دارای پاشش مایع خنک کننده ( آّب تراش) الباقی مسائل به صورت اتوماتیک میباشد.
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه اره تیزکن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به اره تیزکن a105