فیلم اره نواری SDJ-1200CNC

فیلم دستگاه اره نواری SDJ-1200CNC

اره نواری SDJ-1200CNC

با استفاده از کنترل سی ان سی ، انواع چوب و تخته را با فرم دلخواه و با دقت و سرعت بسیار بالا جهت استفاده در صنعت مبلمان و تولید پایه های سم آهویی و .... برشکاری می نمایید . و همچنین توانایی عملیات بهینه سازی جهت جلوگیری از ضایعات برش را در بر دارد . به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه اره نواری با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به اره نواری SDJ-1200CNC