فیلم تراش خطی چوب SDX-SX2-1500

فیلم دستگاه تراش خطی چوب SDX-SX2-1500

تراش خطی چوب SDX-SX2-1500

ماشین تراش خطی سی ان سی دو طرفه چوب بصورت یک مرحله ای می تواند از دو طرف چوب ، چهار تراش ابزار کاری کند و انواع اشکال هندسی و غیر هندسی را که اغلب در صنعت مبلمان مورد استفاده می گیرد تحویل دهد . به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه تراش خطی چوب با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به تراش خطی چوب SDX-SX2-1500