فیلم دورکن junior 3800b

فیلم دستگاه دورکن junior 3800b

دورکن junior 3800b

بالا و پایین اره برقی -چپ و راست اره برقی - پهنای میز 435 واگنی - با موتور5/7اسب - نمایشگر زاویه دیجیتال -
دارای روغن دان مرکزی و هود تلسکوپی - گونیای پشت اره دستی و 1250 میلی متر - دارای ریپ فنس - کلمپ قطعه کار
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه دورکن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به دورکن junior 3800b