فیلم دورکن ps102 2200c

فیلم دستگاه دورکن ps102 2200c

دورکن ps102 2200c

بالا پایین و چپ و راست اره دستی-نمایشگر زاویه دیجیتال -با موتور 5/5 اسب تک فاز- پهنای میز375 - میز واگنی - ریپ فنس - کلمپ
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه دورکن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به دورکن ps102 2200c