فیلم دورکن ps103 3200

فیلم دستگاه دورکن ps103 3200

دورکن ps103 3200

بالا پایین و چپ و راست اره دستی-نمایشگر زاویه دیجیتال -با موتور 5/7 اسب - پهنای میز375 - میز واگنی - ریپ فنس – کلمپ
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه دورکن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به دورکن ps103 3200