فیلم روکش MDF S1830A

فیلم دستگاه روکش MDF S1830A

روکش MDF S1830A

دستگاه MDF s1830a، یکی از دستگاه های پیشرفته عرضه شده توسط مولن به منظور چسباندن روکش های PVC بر روی MDF خام است. تکنولوژی بالای دستگاه و ابزار های قدرتمندی که بر روی آن سوار شده است،امکان اجرای عملیات روکش زنی بر روی هر ضخامتی از MDF را امکان پذیر میکند. این دستگاه توانایی آن را دارد تا در هر دقیقه 25 متر از MDF را روکش زنی کند.
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه روکش MDF با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به روکش MDF S1830A