فیلم روکش MDF tz1830

فیلم دستگاه روکش MDF tz1830

روکش MDF tz1830

چسب زن : توانایی چسب زدن بر روی MDF خام توسط چسب سرد و گرم - دارای غلتک سیلیکونی جهت افزایش کیفیت چسب زنی - برحسب سفارش می توان با عرض 1350 و 1850 میلی متر نیز عرضه گردد . - جدیدترین روکش MDF در مولن ...
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه روکش MDF با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به روکش MDF tz1830