فیلم زبانه ساز چوب HP-EMA-300

فیلم دستگاه زبانه ساز چوب HP-EMA-300

زبانه ساز چوب HP-EMA-300

برای بوجود آوردن لبه های نری و مادگی ، جهت ادامه دار کردن قطعه کار و مهار بهتر و دقیق تر و همچنین چفت و بست شدن محکم تر و زیباتر شدن لمبه ها و تخته های چوبی و ام دی اف بکار میرود . به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه زبانه ساز چوب با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به زبانه ساز چوب HP-EMA-300