فیلم سوراخ زن WB103

فیلم دستگاه سوراخ زن WB103

سوراخ زن WB103

سیستم کنترل قابل برنامه ریزی
تغذیه اتوماتیک ، عملکرد آسان ، کارایی بالا
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه سوراخ زن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به سوراخ زن WB103