فیلم سوراخ زن WB104

فیلم دستگاه سوراخ زن WB104

سوراخ زن WB104

کارایی آسان و مطمئن
دنده مته مستقیما ً توسط موتور هدایت می شود
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه سوراخ زن با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به سوراخ زن WB104