فیلم لبه چسبان mz320

فیلم دستگاه لبه چسبان mz320

لبه چسبان mz320

سه ایستگاه صنعتی-چسباندن نوار- اره سرو ته- پرداخت کامل-دارای پیش گرمایش قطعه کار - سرعت 16 متر بر دقیقه
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه لبه چسبان با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به لبه چسبان mz320