فیلم لبه چسبان mz486jk

فیلم دستگاه لبه چسبان mz486jk

لبه چسبان mz486jk

دارای ایستگاه JET GLUE- ایستگاه-پیش فرز-چسباندن نوار-اره و سر و ته - فرز پرداخت اولیه- پرداخت کامل
کرنر دو موتوره ابتدا - کرنر دو موتوره انتهایی-لیسه گرد اول - لیسه گرد دوم - لیسه تخت- پارافین پاش(براق کننده)
پولیش پنوماتیک ابتدایی - پولیش پنوماتیک انتهایی , ....
به دلیل نواسانات ارزی برای دریافت قیمت دقیقتر از دستگاه لبه چسبان با شرکت تماس حاصل فرمایید .
برگشت به لبه چسبان mz486jk